Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

132/2021 « Παροχή γνώμης για θέσεις πωλητών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, το έτος 2021, σύμφωνα με την αριθμ. 19/2021 (ΑΔΑ:6ΖΕΖΩΞΧ-ΠΒ3) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2021/132_2021.pdf"]...

121/2021 «Πρόταση ψηφίσματος της Δημοτικής Παράταξης: «Ανυπότακτης Κίνησης για τα Χωριά και την Πόλη της Πρέβεζας», σχετικά με την κατεπείγουσα λήψη μέτρων αποτροπής της ιδιοποίησης δημοτικής έκτασης στην περιοχή της Καμαρίνας από την Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου Ζαλόγγου».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2021/121_2021.pdf"]...

120/2021 « Έγκριση επιχορήγησης των Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων για διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις στο Δήμο Πρέβεζας και για τις μετακινήσεις των αθλητών των Συλλόγων σύμφωνα με τον Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α 2020) άρθρο 66 παρ. 3».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2021/120_2021.pdf"]...

113/2021 « Έγκριση υποβολής αιτήματος του Δήμου Πρέβεζας για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠαγΟ) /Ε.Α.γ.Ο περιόδου 2021-2022».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2021/113_2021.pdf"]...

106/2021 « Εξέταση αίτησης για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου «Αίθριο Μπαρ-Περίπτερο» έναντι Κάμπινγκ ΜΟΝΟΛΙΘΙ, Κοινότητας Καναλίου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2021/106_2021.pdf"]...

105/2021 « Εξέταση αίτησης για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου «ΚΑΜΠΙΝΚΓ» στη θέση «ΤΣΟΥΚΕΣ», Κοινότητας Καναλίου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας και τροποποίηση συμφωνητικού για μείωση της ετήσιας αναπροσαρμογής του μισθώματος».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2021/105_2021.pdf"]...