Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

122/2018 – Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ:Γ399 της περιοχής Υδραγωγείου της επέκτασης σχεδίου πόλης Πρέβεζας , σύμφωνα με την αριθμ. 53/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/122_2018.pdf"]...

116/2018 – Επανεξέταση των αριθ. 594/2017 και 45/2018 αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου μετά από ενστάσεις πλημμυροπαθών και ορθή επανάληψη του πρακτικού της επιτροπής, που αφορά τους πληγέντες του Δήμου Πρέβεζας από τα ακραία καιρικά φαινόμενα 1& 2 Δεκεμβρίου 2017

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/116_2018.pdf"]...

115/2018 – Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης της κοινωφελούς επιχείρησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τεκμηρίωση των εσόδων -εξόδων της,και έγκριση και ψήφιση πίστωσης για τη χρηματοδότησή της από το Δήμο Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/115_2018.pdf"]...

106/2018 – Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης διοργάνωσης “Εαρινής γιορτής των τεχνών” του Δήμου Πρέβεζας σε συνεργασία με τοπικούς δημιουργούς- καλλιτέχνες , δαπάνης και διάθεση πίστωσης

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/106_2018.pdf"]...

101/2018 – Διόρθωση της αριθ. 442/2017 (ΑΔΑ: ΨΛ39ΩΞΧ-ΡΞΓ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Kαθιέρωση διαφορετικού ωραρίου καθώς και εξαίρεσης της εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοιν. Προστασίας, Παιδείας και Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Δήμου Πρέβεζας”

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/101_2018.pdf"]...

100/2018 – Διοργάνωση συνάντησης εργασίας και εργαστηρίων /σεμιναρίων Στρατηγικού Σχεδιασμού στο στελεχικό δυναμικό και σε αιρετούς του Δήμου Πρέβεζας από το Έργο Τεχνικής Βοήθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/100_2018.pdf"]...

99/2018 – Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Πρέβεζας με το Δ.Ι.Ε.Κ Πρέβεζας για την υλοποίηση του μαθήματος “πρακτική άσκηση” των σπουδαστών ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων έτους 2017-2018”

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/99_2018.pdf"]...

98/2018 – Έγκριση μετατροπής του 5ου Παιδικού Σταθμού (περιοχής Ελαιώνα ) Δήμου Πρέβεζας σε Βρεφονηπιακό Σταθμό (περιοχής Ελαιώνα )Δήμου Πρέβεζας . Έγκριση δυναμικότητας Βρεφονηπιακού Σταθμού (περιοχής Ελαιώνα ) Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2018/98_2018.pdf"]...