Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

182/2022 Έγκριση επιχορήγησης των Πολιτιστικών Συλλόγων: «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ ‘Η ΑΜΙΣΟΣ’ και ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΣΙΝΩΠΗΣ ‘ΔΙΟΓΕΝΗΣ’», για τις καλοκαιρινές τους εκδηλώσεις

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/182_2022.pdf"]...

181/2022 Έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αριθμ.144/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με την αρ. 15/2021 (ΑΔΑ:Ψ948ΩΞΧ-9Ι8), Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/181_2022.pdf"]...

174/2022 Έγκριση επιχορήγησης Πολιτιστικού Συλλόγου Καναλίου για το Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τους Πολιτισμός και Καλοκαίρι στις 3 Ιουλίου 2022 στην Πλατεία Καναλίου

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/174_2022.pdf"]...

163/2022 Έγκριση για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στην εταιρεία NOVA ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. , σύμφωνα με την αριθμ. 13/2022 (ΑΔΑ:ΨΣ2ΩΩΞΧ-1ΛΣ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/163_2022.pdf"]...

162/2022 Ανανέωση παραχώρησης χρήσης, ως χρησιδανείου, του ειδικού χώρου στη θέση Αγ. Γεώργιος Καναλίου που χρησιμοποιείται ως ανοικτό σκοπευτήριο για τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/162_2022.pdf"]...

157/2022 Σύνταξη συμβολαίου για προσκυρούμενο τμήμα επί της συμβολής των οδών Μελίνας Μερκούρη και Ζαλόγγου 50, από τον Δήμο Πρέβεζας προς την ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ: 400501004007, στο Ο.Τ.:179 του Ρ/Σ Πόλεως Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/157_2022.pdf"]...