Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

254/2020 «Έγκριση πρακτικού – 6ης/2020 απόφασης της αρμόδιας επιτροπής εγγραφών – μετεγγραφών – διαγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το σχολ. έτος 2020-2021».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/254_2020.pdf"]...

250/2020 «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Μεταφορά των ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Πρέβεζας και του αναλογούντος υπολείμματος 2020-2021» κατόπιν διενέργειας σχετικού διαγωνισμού, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/250_2020.pdf"]...

242/2020 «Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 32,00 στρεμμάτων (σχολικός κλήρος) στη θέση “ΣΧΟΛΙΚΟ” της Κοινότητας Εκκλησιών, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας, για καλλιέργεια λεβάντας».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/242_2020.pdf"]...

240/2020 « Εξέταση αίτησης αναθεώρησης κανονισμού κοινοχρήστων χώρων από κατοίκους της οδού Νικλάμπα στην Πρέβεζα, σύμφωνα με την αριθμ. 33/2020 ( ΑΔΑ:ΨΟΓΖΩΞΧ-ΖΝΠ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/240_2020.pdf"]...

238/2020 «Επανεξέταση της αριθ. 219/2020 (ΑΔΑ:60Λ8ΩΞΧ-ΧΟ1) απόφασης του Δ.Σ με θέμα: εξέταση παράτασης μίσθωσης ακινήτου της Καθολικής Αρχιεπισκοπής Κερκύρας για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/238_2020.pdf"]...

237/2020 «Εξέταση της αριθμ. 6/2020 απόφασης Κοινότητας Ωρωπού που αφορά τη στέγαση του Τοπικού Συμβουλίου και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου/Δημοτικού Σχολείου Ωρωπού».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/237_2020.pdf"]...

236/2020 «Πρόταση ψηφίσματος της Δημοτικής Παράταξης «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ για τα χωριά και την πόλη της Πρέβεζας», για ψήφισμα διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας, σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/236_2020.pdf"]...

231/2020 «Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ και της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. (ENTERPRISE GREECE)», σύμφωνα με την αριθμ. 513/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/231_2020.pdf"]...

226/2020 – Έγκριση αποτελεσμάτων μοριοδότησης αιτήσεων εγγραφών νηπίων με τροφεία στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας σχολικού έτους 2020-2021, σύμφωνα με το 5ο πρακτικό της ειδικής επιτροπής εγγραφών

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/226_2020.pdf"]...

226/2020 «Έγκριση αποτελεσμάτων μοριοδότησης αιτήσεων εγγραφών νηπίων με τροφεία στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας σχολικού έτους 2020-2021, σύμφωνα με το 5ο πρακτικό της ειδικής επιτροπής εγγραφών».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/226_2020.pdf"]...

225/2020 {Αποδοχή μεταφοράς του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»}.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/225_2020.pdf"]...

218/2020 «Έγκριση ανανέωσης παραχώρησης καταστημάτων του οικισμού του ΟΕΚ “ΠΡΕΒΕΖΑ ΙΙ”στην περιοχή Μαργαρώνας Πρέβεζας για τη στέγαση και επέκταση του Παιδικού Σταθμού Μαργαρώνας».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/218_2020.pdf"]...