Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

137/2020 «Εξέταση αιτήσεων γονέων-σπουδαστών για απαλλαγή ή μείωση διδάκτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας(σχετ. αριθ. 96/2020 Α.Δ.Σ)».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/137_2020.pdf"]...

136/2020 «Αποδοχή απόφασης ένταξης του Δήμου Πρέβεζας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ πρόσκλησηVΙΙΙ στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας», προϋπολογισμού 235.600,00 € (με ΦΠΑ)».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/136_2020.pdf"]...

133/2020 «Παράταση χρηματοδότησης της λειτουργίας της δομής « Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Δήμο Πρέβεζας» και τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. 26/2020 απόφαση της ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/133_2020.pdf"]...

132/2020 « Αποδοχή 3ης τροποποίησης της ενταγμένης Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας» με κωδικό ΟΠΣ 5002112 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014 – 2020 με παράταση διάρκειας χρηματοδότησης της πράξης και αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/132_2020.pdf"]...

131/2020 «ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ 2ης ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΙΜΕΤ) ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ)».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/131_2020.pdf"]...

124/2020 «Έγκριση πρακτικού – 4ης /2020 απόφασης της αρμόδιας επιτροπής εγγραφών – μετεγγραφών – διαγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το σχολ .έτος 2019-2020».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/124_2020.pdf"]...

123/2020 «Τροποποίηση της 445/2019 Α.Δ.Σ. η οποία αφορά την έγκριση παραχώρησης χρήσης αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πρέβεζας σε φορείς, για την διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων – καθορισμός αντιτίμου χρήσης».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/123_2020.pdf"]...

113/2020 «Κατανομή Πίστωσης ποσού 97.970 ευρώ στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών έτους 2020 (B κατανομή) των σχολείων της Α/βάθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πρέβεζας».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2020/113_2020.pdf"]...