Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

316/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου μερικής (τμηματικής) παραλαβής Υπηρεσιών “Προβολή των Ιαματικών Λουτρών Πρέβεζας στο βιβλίο με τίτλο {ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ – ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ}

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/316_2019.pdf"]...

313/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 και την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της ορκωμοσίας της Νέας Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πρέβεζας και έγκριση αυτής

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/313_2019.pdf"]...

311/2019 – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 578.000,00 ευρώ από την επιχορήγηση του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» σύμφωνα με την υπ’αριθμ 30292/19.04.2019 Υπουργική Απόφαση και ένταξη – συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/311_2019.pdf"]...

310/2019 – Έγκριση της αριθμ. 47/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας (ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.), σχετικά με την λειτουργία των Ιαματικών Λουτρών κατά την θερινή περίοδο 2019

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/310_2019.pdf"]...

304/2019 – Αποδοχή πρόσληψης ειδικοτήτων μουσικών (14) δεκατεσσάρων θέσεων που έχουν εγκριθεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με την καταβολή αντιτίμου απο τους ωφελούμενους. Έγκριση της Ανακοίνωσης και ορισμός επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/304_2019.pdf"] ...

292/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 και την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης με τοπικούς καλλιτέχνες στον Λούρο, Δ.Ε Λούρου και έγκριση αυτής

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/292_2019.pdf"] ...

283/2019 – Υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», με τίτλο:{Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας}

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/283_2019.pdf"] ...