9/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της Υπηρεσίας : Εμβολιασμός και σήμανση των αδέσποτων σκύλων στην περιοχή του Δ. Πρέβεζας (1η πιστοποίηση)

9/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της Υπηρεσίας : Εμβολιασμός και σήμανση των αδέσποτων σκύλων στην περιοχή του Δ. Πρέβεζας (1η πιστοποίηση)

9_2018

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο