8/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΖΕΦΥΡΟΥ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ “ του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ αναδόχου ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ , τελικής δαπάνης 877.003,19 Ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ)

8/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΖΕΦΥΡΟΥ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ “ του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ αναδόχου ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ , τελικής δαπάνης 877.003,19 Ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ)

8_2018

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο