238/2018 – Απευθείας ανάθεση της προμήθειας για την παροχή γεύματος και δείπνου στους φιλοξενούμενους ομιλητές της πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Πρέβεζας, για την παρουσίαση του πεζογραφικού έργου του συγγραφέα Στέφανου Σταμάτη με τίτλο «Στέφανος Σταμάτης: Ο πρεβεζάνος πεζογράφος, δέκα χρόνια από το θάνατό του»

238/2018 – Απευθείας ανάθεση της προμήθειας για την παροχή γεύματος και δείπνου στους φιλοξενούμενους ομιλητές της πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Πρέβεζας, για την παρουσίαση του πεζογραφικού έργου του συγγραφέα Στέφανου Σταμάτη με τίτλο «Στέφανος Σταμάτης: Ο πρεβεζάνος πεζογράφος, δέκα χρόνια από το θάνατό του»

238