347/2018 – Διάθεση της Αίθουσας της Πινακοθήκης «Γιάννης Μόραλης» (πρώην οικεία Αθανασιάδη) του Δήμου Πρέβεζας για έκθεση Φωτογραφίας

347/2018 – Διάθεση της Αίθουσας της Πινακοθήκης «Γιάννης Μόραλης» (πρώην οικεία Αθανασιάδη) του Δήμου Πρέβεζας για έκθεση Φωτογραφίας

347