427/2018 – Διάθεση της αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Πρέβεζας (πρώην ΟΑΣΗ) για παρουσίαση Βιβλίου

427/2018 – Διάθεση της αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Πρέβεζας (πρώην ΟΑΣΗ) για παρουσίαση Βιβλίου

427