436/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας Ρομποτικής Σκούπας DOLPHIN για τον καθαρισμό της μεγάλης πισίνας του κολυμβητηρίου του Δήμου Πρέβεζας

436/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας Ρομποτικής Σκούπας DOLPHIN για τον καθαρισμό της μεγάλης πισίνας του κολυμβητηρίου του Δήμου Πρέβεζας

436