491/2018 – ΟΡΙΣΜΌΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΚΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΕΚΑ

491/2018 – ΟΡΙΣΜΌΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΚΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΕΚΑ

491