140/2020 «Καθορισμός αντιτίμου για τη συμμετοχή στα χορευτικά τμήματα του Δήμου Πρέβεζας και τη μισθοδοσία του χοροδιδασκάλου».

140/2020 «Καθορισμός αντιτίμου για τη συμμετοχή στα χορευτικά τμήματα του Δήμου Πρέβεζας και τη μισθοδοσία του χοροδιδασκάλου».

140_2020