141/2020 «Ορισμός αντιτίμου για υλοποίηση των «Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους»/ Ε.Α.γ.Ο περιόδου 2020- 2021 και προγραμματισμός προσλήψεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα: «Πρόγραμμα Άθλησης για Όλους» Ε.Α.γ.Ο περιόδου 2020- 2021».

141/2020 «Ορισμός αντιτίμου για υλοποίηση των «Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους»/ Ε.Α.γ.Ο περιόδου 2020- 2021 και προγραμματισμός προσλήψεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα: «Πρόγραμμα Άθλησης για Όλους» Ε.Α.γ.Ο περιόδου 2020- 2021».

141_2020