165/2020 «Τροποποίηση της μελέτης του υποέργου : {Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών ( Δίκτυα συλλογής μεταφοράς και διάθεσης ) και αντλιοστασίων λυμάτων στα όρια του Δήμου Πρέβεζας}, του έργου:{Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας)}».

165/2020 «Τροποποίηση της μελέτης του υποέργου : {Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών ( Δίκτυα συλλογής μεταφοράς και διάθεσης ) και αντλιοστασίων λυμάτων στα όρια του Δήμου Πρέβεζας}, του έργου:{Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας)}».

165_2020