252/2018 – Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης 6ου Φεστιβάλ Γυμναστικής για όλους , δαπάνης και διάθεση Πίστωσης

252/2018 – Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης 6ου Φεστιβάλ Γυμναστικής για όλους , δαπάνης και διάθεση Πίστωσης

252_2018