356/2019 – Εξέταση πρότασης που κατέθεσε η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΚΙΝΗΣΗ στα χωριά και την πόλη της Πρέβεζας», με θέμα:{Οι δρόμοι είναι δημόσιο αγαθό, ελεύθεροι για χρήση από όλους τους εργαζόμενους}

356/2019 – Εξέταση πρότασης που κατέθεσε η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΚΙΝΗΣΗ στα χωριά και την πόλη της Πρέβεζας», με θέμα:{Οι δρόμοι είναι δημόσιο αγαθό, ελεύθεροι για χρήση από όλους τους εργαζόμενους}

356_2019