365/2019 – Έγκριση 4ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο {Υπηρεσία επιθεώρησης και πιστοποίησης παιδικών χαρών Δήμου Πρέβεζας}

365/2019 – Έγκριση 4ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο {Υπηρεσία επιθεώρησης και πιστοποίησης παιδικών χαρών Δήμου Πρέβεζας}

365_2019