512/2019 – Έγκριση καταστροφής παλαιού ηλεκτρονικού εξοπλισμού

512/2019 – Έγκριση καταστροφής παλαιού ηλεκτρονικού εξοπλισμού

512_2019