565/2018 – Καθορισμός τέλους στις εμπορικές διαφημίσεις, για το έτος 2019

565/2018 – Καθορισμός τέλους στις εμπορικές διαφημίσεις, για το έτος 2019

565_2018