580/2018 – Έγκριση διοργάνωσης θεατρικής παράστασης του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Πρέβεζας με τίτλο: {Κόκκινη Μνήμη}

580/2018 – Έγκριση διοργάνωσης θεατρικής παράστασης του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Πρέβεζας με τίτλο: {Κόκκινη Μνήμη}

580_2018