585/2018 – Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης στη Μνήμη του Δωρητή Αναστασίου Θεοφάνη

585/2018 – Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης στη Μνήμη του Δωρητή Αναστασίου Θεοφάνη

585_2018