69/2021 « Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκταση, σχολικής περιουσίας, στην Κοινότητα Χειμαδιού, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας».

69/2021 « Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκταση, σχολικής περιουσίας, στην Κοινότητα Χειμαδιού, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας».

69_2021