104/2020 Κατακύρωση δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης (ελαιοστάσιο), 25 στρεμμάτων στη θέση «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ», Κοινότητας Καμαρίνας, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

104/2020 Κατακύρωση δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης (ελαιοστάσιο), 25 στρεμμάτων στη θέση «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ», Κοινότητας Καμαρίνας, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

24_2020