106/2019 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση του υπ΄ αριθ. 12 καταστήματος «Εμπορικού Κέντρου Ωρωπού» Τοπ.Κοιν. Ωρωπού, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

106/2019 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση του υπ΄ αριθ. 12 καταστήματος «Εμπορικού Κέντρου Ωρωπού» Τοπ.Κοιν. Ωρωπού, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

106