119/2020 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΞΥΛΟΓΕΦΥΡΟ», Κοινότητας Ωρωπού, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

119/2020 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΞΥΛΟΓΕΦΥΡΟ», Κοινότητας Ωρωπού, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

119_2020