120/2020 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΦΡΑΞΙΑΣ», έκτασης 21,578 στρεμμάτων, Κοινότητας Λούρου, Δημ. Εν. Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

120/2020 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΦΡΑΞΙΑΣ», έκτασης 21,578 στρεμμάτων, Κοινότητας Λούρου, Δημ. Εν. Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

120_120