141/2020 Έγκριση πρακτικού Νο 2 Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην « Προμήθεια τροφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2020-21» .

141/2020 Έγκριση πρακτικού Νο 2 Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην « Προμήθεια τροφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2020-21» .

141_2020