156/2020 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΖΑΒΑΡΔΟΝΙ» Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Κοινότητας Καναλίου, Δήμου Πρέβεζας

156/2020 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΖΑΒΑΡΔΟΝΙ» Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Κοινότητας Καναλίου, Δήμου Πρέβεζας

156_2020