210/2021 Έγκριση τευχών όρων δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Ύδρευση παραλιών Βαλανιδοράχης, Λούτσας, Βράχου, Λυγιάς, Χειμαδιού, Ριζών, Καστροσυκιάς»

210/2021 Έγκριση τευχών όρων δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Ύδρευση παραλιών Βαλανιδοράχης, Λούτσας, Βράχου, Λυγιάς, Χειμαδιού, Ριζών, Καστροσυκιάς»

210