220/2018 – Κατάρτιση εκ νέου όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΠΑΡΑΛΕΙΒΑΔΟΣ Β΄», έκτασης 57,785 στρ., Δημοτικής Κοινότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας

220/2018 – Κατάρτιση εκ νέου όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΠΑΡΑΛΕΙΒΑΔΟΣ Β΄», έκτασης 57,785 στρ., Δημοτικής Κοινότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας

220