235/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (προμήθεια καυσίμων κίνησης -θέρμανσης κ’ λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου κ΄ Νομ.Προσώπων ετών 2018-2020)

235/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (προμήθεια καυσίμων κίνησης -θέρμανσης κ’ λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου κ΄ Νομ.Προσώπων ετών 2018-2020)

235