257/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση Καπετάν Δήμου Τ.Κ Μύτικα, Δ.Ε Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

257/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση Καπετάν Δήμου Τ.Κ Μύτικα, Δ.Ε Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

257