29/2021 Έγκριση της αριθμ. 114/2020 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΠ, σχετικά με το τιμολόγιο τελών και παρεχόμενων υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ , για το έτος 2021.

29/2021 Έγκριση της αριθμ. 114/2020 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΠ, σχετικά με το τιμολόγιο τελών και παρεχόμενων υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ , για το έτος 2021.

29