293/2018 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης παραχώρησης πλατείας στην παραλία Καναλίου της Τοπική Κοινότητα Καναλίου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγου, Δήμου Πρέβεζας

293/2018 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης παραχώρησης πλατείας στην παραλία Καναλίου της Τοπική Κοινότητα Καναλίου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγου, Δήμου Πρέβεζας

293