300/2020 Έγκριση των τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών των υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στη υλοποίηση των παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 ΚΑΙ 5.1.2 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SOLIS “CROSS-BPRDER COOPERATION FOR ENERGY EFFIVIENCY USING SOLAR ENERGY/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTRREG IPA II CBC «ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020»

300/2020 Έγκριση των τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών των υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στη υλοποίηση των παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 ΚΑΙ 5.1.2 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SOLIS “CROSS-BPRDER COOPERATION FOR ENERGY EFFIVIENCY USING SOLAR ENERGY/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTRREG IPA II CBC «ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020»

300_2020