334/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 3,57 στρ. στη θέση «ΜΠΑΡΜΠΑ-πρώην βάλτος»,Τοπικής Κοινότητας Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

334/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 3,57 στρ. στη θέση «ΜΠΑΡΜΠΑ-πρώην βάλτος»,Τοπικής Κοινότητας Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

334