355/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (για προμήθεια χημικού κ΄ απολυμαντικού υγρού για τη μικρή πισίνα του κολυμβητηρίου)

355/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (για προμήθεια χημικού κ΄ απολυμαντικού υγρού για τη μικρή πισίνα του κολυμβητηρίου)

355