415/2020 Καθορισμός των όρων διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Σ020 Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Πρέβεζας».

415/2020 Καθορισμός των όρων διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Σ020 Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Πρέβεζας».

415_2020