447/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 του ΚΑΕ 02.15.6472 με τίτλο «Έξοδα Αθλητικών Εκδηλώσεων», για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση των «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙΑ ΑΚΤΙΑ 2021» σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα, Πρέβεζας».

447/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 του ΚΑΕ 02.15.6472 με τίτλο «Έξοδα Αθλητικών Εκδηλώσεων», για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση των «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙΑ ΑΚΤΙΑ 2021» σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα, Πρέβεζας».

447