468/2021 « Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στ ον ΚΑΕ 02.15.6471 «Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της σ υναυλίας παραδοσιακής μουσικής μ ε τίτλο “Από το σκοτάδι στην Λευτεριά “ , στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση . 1821 2021 στο Κηποθέατρο “Γιάννης Ρίτσος” σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας ».

468/2021 « Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στ ον ΚΑΕ 02.15.6471 «Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της σ υναυλίας παραδοσιακής μουσικής μ ε τίτλο “Από το σκοτάδι στην Λευτεριά “ , στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση . 1821 2021 στο Κηποθέατρο “Γιάννης Ρίτσος” σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας ».

468