536/2019 – Έγκριση Πρακτικού Νο 5 – τροποποίησης της 394ης/2019 απόφασης κατακύρωσης διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, τους Παιδικούς Σταθμούς της ΝΕΔΗΚΕΠ και ειδών σίτισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου 2019-2020»

536/2019 – Έγκριση Πρακτικού Νο 5 – τροποποίησης της 394ης/2019 απόφασης κατακύρωσης διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, τους Παιδικούς Σταθμούς της ΝΕΔΗΚΕΠ και ειδών σίτισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου 2019-2020»

536