603/2020 Έγκριση Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών & Υπηρεσιών διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθεια «Σ020 Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Πρέβεζας»

603/2020 Έγκριση Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών & Υπηρεσιών διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθεια «Σ020 Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Πρέβεζας»

603_2020