619/2020 Καθορισμός τέλους άρδευσης του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2021 και εισήγηση στο Δ.Σ.

619/2020 Καθορισμός τέλους άρδευσης του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2021 και εισήγηση στο Δ.Σ.

619_2020