644/2020 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της παροχής υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων 000 Μ.2.3, Τ.1.1.1, Τ.1.5 και Τ.1.4.1, του έργου WONDER «Child Friendly Destinations» του Προγράμματος ADRION 2014-2020

644/2020 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της παροχής υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων 000 Μ.2.3, Τ.1.1.1, Τ.1.5 και Τ.1.4.1, του έργου WONDER «Child Friendly Destinations» του Προγράμματος ADRION 2014-2020

644_2020