714/2021Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 7,50 στρ. στη θέση “ΣΟΥΛΜΠΑΔΙ”, Κοινότητας Φλαμπούρων, Δημ. Ενότητας Πρέβεζας Δήμου Πρέβεζας.

714/2021Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 7,50 στρ. στη θέση “ΣΟΥΛΜΠΑΔΙ”, Κοινότητας Φλαμπούρων, Δημ. Ενότητας Πρέβεζας Δήμου Πρέβεζας.

714