844/2021 Έγκριση της αρ. 729/2021 απόφασης Δημάρχου Πρέβεζας που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου Κοινοτητων Σκιαδά Ρευματιας και Τρικαστρου

844/2021 Έγκριση της αρ. 729/2021 απόφασης Δημάρχου Πρέβεζας που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου Κοινοτητων Σκιαδά Ρευματιας και Τρικαστρου

844