Ανακοίνωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας για την χρήση κοινόχρηστων χώρων έτους 2021

Ανακοίνωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας για την χρήση κοινόχρηστων χώρων έτους 2021

01_07