Ενημέρωση δημοτών ως προς το πρωτόκολλο ασφαλούς λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων “Δημοτικού Σταδίου Αθανασίας Τσουμελέκα”

Ενημέρωση δημοτών ως προς το πρωτόκολλο ασφαλούς λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων “Δημοτικού Σταδίου Αθανασίας Τσουμελέκα”

12_21